Ispitivanja

Pored ispitivanja brojila akreditiranim metodama, RIZ-LABORATORIJ d.o.o. nudi svojim kupcima sljedeće vrste ispitivanja:

Ispitivanja izolacijskih svojstava elektroničkih uređaja:

  • udarnim naponom (1,2/50 μs, 0,25 kV – 12 kV) u skladu s normom HRN IEC 60060-1
  • izmjeničnim naponom (50 Hz, 0,1 kV – 4 kV)

Ispitivanja utjecaja izmjeničnog napona napajanja na uređaje male snage (do 30 VA) – utjecaj razine i frekvencije napona napajanja, utjecaji viših harmonika osnovne frekvencije napona napajanja, utjecaj kratkotrajnih prekida napona napajanja

 

Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) elektroničkih "stolnih" (table-top equipment) uređaja:

  • ispitivanja otpornosti na elektrostatska izbijanja prema normi HRN EN 61000-4-2
  • ispitivanja otpornosti na udarne prenapone prema normi HRN EN 61000-4-5

Ispitivanja utjecaja temperature na ispravan rad i skladištenje elektroničkih uređaja

Mjerenje iradijancije (0,1 mW/m2 – 2000 W/m2) nekoherentnog zračenja u području valnih duljina od 400 nm do 1050 nm

Mjerenje magnetske indukcije (od 0,01 mT do 3 T) i jakosti (od 160 A/m do 2387 kA/m) homogenog istosmjernog (DC) i izmjeničnog (15 Hz – 10 kHz) magnetskog polja u zraku.