Laboratorij

Tvrtka RIZ-LABORATORIJ d.o.o. osnovana je 24. prosinca 2004. sa sjedištem u Zagrebu, Božidarevićeva 13.
U sklopu tvrtke RIZ-LABORATORIJ d.o.o. djeluju:

  • Ispitni laboratorij za brojila električne energije (ILBEN) akreditiran za ispitivanja brojila električne energije u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025
  • Laboratorij ovlašten za ovjeravanje brojila električne energije u skladu s Pravilnikom o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje brojila električne energije (Narodne novine 127/2009).

O nama
Tijekom 2005. godine Hrvatska akreditacijska agencija provela je ocjenu osposobljenosti našeg ispitnog laboratorija za ispitivanja statičkih brojila djelatne električne energije s izravnim spojem razreda točnosti 1 i 2 u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025, a kompetentnost ispitnog laboratorija u spomenutom području prepoznala je izdavanjem Potvrde o akreditaciji 23. siječnja 2006. godine.

Potaknuti izdavanjem Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim značajkama koji se odnosi na mjerila (Narodne novine 02/2007; MID smjernice Novog pristupa Europske unije) i u cilju spremnosti za obavljanje ispitivanja prema budućim željama kupaca, naknadno smo opseg akreditiranih ispitivanja proširili i na ispitivanja statičkih brojila djelatne električne energije razreda točnosti A, B i C.

Ispitni laboratorij je tijekom slijedećeg perioda pokrenuo postupak i proširio područje ispitivanja na statička i elektromehanička brojila električne energije razreda točnosti 1, 2, A, B, C, 0,2 S i 0,5 S za djelatnu energiju i razreda točnosti 2 i 3 za jalovu energiju.

Cjelokupni opseg akreditiranih ispitivanja te pregled normi po metodama dan je u prilogu Potvrde o akreditaciji.

Nakon izdavanja Pravilnika o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba za ovjeravanje brojila električne energije (Narodne novine 127/2009), na naš zahtjev Državni zavod za mjeriteljstvo pozitivno je ocijenio i ovlastio RIZ-LABORATORIJ d.o.o. kao pravnu osobu ovlaštenu za ovjeravanje brojila električne energije.

RIZ-LABORATORIJ d.o.o. je član Kluba ispitnih laboratorija u sklopu udruge Hrvatski laboratoriji CROLAB.

Osim ispitivanja brojila električne energije akreditiranim metodama, RIZ-LABORATORIJ d.o.o. nudi svojim kupcima dodatne usluge i ispitivanja.

Misija
U današnje doba svi elektronički uređaji, kako za svakodnevnu upotrebu tako i usko specijalizirani, moraju proći niz ispitivanja kvalitete i sigurnosti prije distribucije i stavljanja na tržište. U našem laboratoriju pružamo usluge ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) uređaja. Naša misija je omogućiti proizvođačima elektroničkih uređaja dobivanje certifikata nakon čega svoje proizvode mogu plasirati na svjetskom tržištu.

Temeljem višegodišnjeg iskustva naših djelatnika te kontinuiranim ulaganjem u unapređivanje kvalitete sustava upravljanja i ispitne opreme, nudimo profesionalna ispitivanja vrhunske kvalitete.

Vizija
Biti vodeća tvrtka u Hrvatskoj za ispitivanje i analiziranje širokog spektra elektroničkih uređaja naša je vizija.
Potvrda o akreditaciji RIZ-LABORATORIJ d.o.o. (1087)